Alguns aclariments del contractació de la Fira B!

firab

Tona Pou ha publicat aquest article al seu blog, on deixa entreveure que l’adjudicació del contracte de comunicació de Fira B! del que hem estat els adjudicataris no ha estat correcte, i després de parlar amb ella, explicar-li com va ser l’acte públic de la mesa de contractació i enviar-li la documentació ens veim obligats a haver d’escriure aquest post per les insinuacions que continua deixant caure sobre la netedat del procés de contractació de la nostra empresa.

Cadascú és lliure d’expressar la seva opinió de la manera que cregui més convenient, però el que sí que pensam que s’ha de rectificar són els fets que s’expliquen d’una manera errònia. (que ja li hem explicat en persona el mateix que us explicam en continuació)

Sobretot ens volem centrar en com funciona l’adjudicació d’un contracte públic, com veureu a l’acta que penjam aquí el procés és el següent:

S’obri el sobre amb documentació tècnica de cada empresa, que s’enumera i es comprova que no hi falta res, i si és així passa a la següent ‘fase’: l’obertura del sobre amb les ofertes econòmiques.

documentacio_sobre1

sobre2

A n’aquest cas s’enuncien el preu que ha oferit cada empresa i llestos. Fins aquí tot aquest procés és públic.

Després la mesa de contractació continua i aplica les fórmules que es preveuen als plecs per tal de fer l’adjudicació. En aquest cas el criteri d’adjudicació és principalment l’econòmic (un 95%), en ser la nostra oferta la més econòmica se’ns proposa com a empresa adjucatària.

 

puntutacio

 

A n’aquell moment és quan se’ns requereix la documentació administrativa necessària (escriptura de la societat, assegurances, certificats d’estar al corrent a la seguretat social i a hisenda, etc.) i es té 10 dies per presentar-la. En el cas que els serveis jurídics comprovin que la documentació és incorrecte, tot i ser l’oferta econòmica més avantatjosa no se’ns hagués adjudicat.

I aquest procediment és el mateix en tots els contractes públics.

 

Per tant, en cap moment faltava cap mena de documentació, cosa que reitera Tona Pou “Més que res perquè fos quin fos no s’hauria pogut avaluar en igualtat per a tots els licitadors perquè no estava presentat” ja que com es veu  a l’acta les tres empreses havien presentat tota la documentació correctament i en tot moment hi va haver igualtat de condicions entre les tres.

 

Tot i el poc temps que hem tengut, s’han realitzat totes les feines que preveia el contracte realitzant un esforç impressionant per part del nostre equip i les persones amb les quals hem fet feina a n’aquest projecte i que ha permès tirar endavant una feina, que malgrat que les presses ens fa sentir molt orgullosos.

També pensam que si l’objectiu que defensa Tona Pou és el d’una administració que generi feina de qualitat i amb igualtat d’oportunitats la manera correcta no és la que ella proposa: cancel·lar aquest concurs i fer un contracte menor que és menys transparent i molt més difícil de controlar per part de l’administració i dels contribuents.